Vallor - Rillverktyg

Strukturen på belaget betyder väldigt mycket för glidet. Faktiskt mer än glidvallningen i många fall.

Istället för att stenslipa skidorna för att få en ny struktur kan man, om man inte har en alltför grov struktur från början, trycka en temporär struktur med ett rillverktyg. Den tryckta strukturen försvinner efter några vallningar men det finns även skärande rillar och använder man en sådan blir mönstret kvar tills man stenslipar nästa gång.